EEZ KLIPS izdod populārzinātnisku brošūru "Klimata izmaiņu ietekme uz bioloģisko daudzveidību Baltijas jūras piekrastes rifos"

Kategorija: 5.aktivitāte

 

EEZ KLIPS ietveros tiek izdota populārzinātniska brošūra "Klimata izmaiņu ietekme uz bioloģisko daudzveidību Baltijas jūras piekrastes rifos" (ISBN 978-9934-18-148-1).

 

Brošūrā sniegts ieskats par EEZ granta KLIPS mērķiem un uzdevumiem, kā arī paveiktajā zinātniskajā darbā un galvenajiem secinājumiem.

Bukleta elektroniskā versija: šeit