EEZ KLIPS gala zinātniskās atskaites

 

EEZ KLIPS projekta partnera Tallinas Tehniskās universitātes, Kibernētikas institūta, Viļņu dinamikas laboratorijas gala zinātniskā atskaite:

Viļņu dinamikas laboratorijas gala atskaite

 

EEZ KLIPS vadošā partnera Latvijas Hidroekoloģijas institūta gala zinātniskā atskaite:

 Latvijas Hidroekoloģijas institūta gala atskaite