EEZ KLIPS izdod populārzinātnisku brošūru "Klimata izmaiņu ietekme uz bioloģisko daudzveidību Baltijas jūras piekrastes rifos"

 

EEZ KLIPS ietveros tiek izdota populārzinātniska brošūra "Klimata izmaiņu ietekme uz bioloģisko daudzveidību Baltijas jūras piekrastes rifos" (ISBN 978-9934-18-148-1).

 

Brošūrā sniegts ieskats par EEZ granta KLIPS mērķiem un uzdevumiem, kā arī paveiktajā zinātniskajā darbā un galvenajiem secinājumiem.

Bukleta elektroniskā versija: šeit