EEZ granta “Klimata izmaiņu ietekme uz bioloģisko daudzveidību Baltijas jūras piekrastes rifos (KLIPS)” (Projekta Nr. No. 2/EEZLV02/14/GS/022) SLĒGŠANAS SANĀKSME

 

EEZ granta “Klimata izmaiņu ietekme uz bioloģisko daudzveidību Baltijas jūras piekrastes rifos (KLIPS)” (Projekta Nr. No. 2/EEZLV02/14/GS/022) noslēguma sanāksme

Sanāksme norisinājās 2016. gada 29. aprīlī

viesnīcā „Islande Hotel Riga”, Rīgā, Ķīpsalas ielā 20

 

Sanāksmes darba kārtība

 

 

  

Sanāksmes mērķis – projekta noslēguma seminārā visas ieinteresētās puses, tai skaitā valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību, biedrību u.c. kompetentās iestādes tiks informētas par tēmas aktualitāti, pētījuma mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem, galvenajiem secinājumiem, kā arī tiks veicināta aktīva dalībnieku līdzdarbība diskusijas laikā.

Tā kā seminārā piedalījās arī projekta partnera – Tallinas Tehniskās universitātes Kibernētikas institūta Viļņu dinamikas laboratorija - pārstāvji no Igaunijas, seminārs norisinājās angļu valodā.

Projektā iesaistītais personāls sagatavoja prezentācijas par projekta galveno mērķi un uzdevumiem, kā arī par projekta laikā paveikto, tā rezultātiem un galvenajiem secinājumiem.

Semināru atklāja EEZ granta KLIPS zinātniskais vadītājs Dr. Juris Aigars ar prezentāciju „EEA grant Climate change impact on biodiversity of Baltic Sea coastal reefs” (skat. zemāk). Semināru turpināja Igaunijas patreizējais Zinātņu akadēmijas prezidents Tarmo Soomere (1. attēls), kas ir projekta partnera Tallinas tehniskās universitātes Kibernētikas institūta Viļņu dinamikas laboratorijas vadītājs un projektā iesaistītais.

 1.attēls. Tarmo Soomere sniedz prezentāciju „Sediment transport along the eastern Baltic Sea coast under changing forcing conditions”

 

 

2.attēls. Maris Eelsalu sniedz prezentāciju On possibilities of the quantification of changes in the beach volume by applying an inverse Bruun`s and laser scanning technology”

Pēc Tarmo Soomeres uzsājās Viļņu dinamikas laboratorijas pētniece Maris Eelsalu (2.attēls) ar prezentāciju „On possibilities of the quantification of changes in the beach volume by applying an inverse Bruun`s and laser scanning technology” (skat. zemāk).

Sanāksmi turpināja pēdēja igauņu partnerorganizācijas prezentācija “Contribution of wave induced set-up into total water level: a case study for Tallinn area”, ko sniedza Viļņu dinamikas laboratorijas pētniece Katri Pindsoo (skat. zemāk).

Pēc prezentācijām no Viļņu dinamikas laboratorijas projektā iesaistītajiem, prezentācijas sniedza Latvijas Hidroekoloģijas institūta pārstāvji. Aigars Lavrinovičs sniedza prezentāciju “Physical impact of the climate change on biodiversity of coastal reefs: A case of the Latvian coast of Baltic Proper” (skat. zemāk) un Solvita Strāķe (3.attēls) “Indicators of benthic biodiversity for hydrodynamic impact assessment” (skat. zemāk)

 

 

3.attēls. Solvita Strāķe sniedz prezentāciju “Indicators of benthic biodiversity for hydrodynamic impact assessment”

 

Pēc prezentācijām notika neliela individuāla diskusija un sanāksme tika slēgta.

 

Prezentācijas:

Opening of seminar

On possibilities of the quantification of changes in the beach volume by applying an inverse Bruun's and laser scanning technology

Contribution of wave induced set-up into total water level: a case study for Tallinn area

Physical impact of the climate change on biodiversity of coastal reefs: A case of the Latvian coast of Baltic Proper

Indicastors of benthic biodiversity for hydrodynamic impact assessment