EEZ KLIPS publicē zinātnisku publikāciju "Validation of the multi-mission altimeter data for the Baltic Sea region".

 

EEZ KLIPS ietvaros publicēta zinātniska publikācija  "Spatial variability in the trends in extreme storm surges and weekly-scale high water levels in the eastern Baltic Sea" (aut. Soomere T., Pindsoo K.) starptautiski citējamā zinātniskā žurnālā Continental Shelf Research.

Continental Shelf Research tiek publicēti raksti, kas saistīti ar fizikālo okeanogrāfiju, sedimentoloģiju, ģeoloģiju, ķīmiju, bioloģiju un ekoloģiju seklūdens jūrās, no piekrastes zonām un estuārijiem, līdz kontinentālajai nogāzei.

Uzsvars tiek likts uz starpdisciplīnāriem multi-procesu orientētiem pētījumiem, kā arī publikācijām kas apraskta inovatīvus eksperimentālus pētījumus ar plašu rezultātu pielietojamību.

Continental Shelf Research izdod arī speciālizdevumus, kas veltīti lieliem starpdisciplināriem pētījumiem un konkrētu tēmu speciālizdevumus.

Žurnāla statistika un rādītāji:

  • Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 1.003
  • SCImago Journal Rank (SJR): 0.999
  • Impact Factor: 2.011
  • 5-Year Impact Factor: 2.331

 

Lai lasītu publikāciju spiest šeit.