Izstrādāts suspendēto daļiņu transportēšanas modelis

Kategorija: 2.aktivitāte

 

Sedimentu transporta fizikālais dzinējspēks ir lūstošie viļņi, kas regulē garkrasta straumes viļņu lūšanas zonā, un tajā pat laikā nogādā smalkos sedimentus ūdens kolonnā. Šāda veida suspendētie sedimenti nepārtraukti tiek transportēti ar viļņu radītai straumei pielīdzināmu ātrumu. Viļņu radītās straumes dzinējspēks ir piekrastes viļņu impulsa plūsmas komponenšu izmaiņas, kas vienādas ar lūstošo viļņu radīto impulsu.

 Granta 1.aktivitātē "Viļņu lauka modelēšana" tika izstrādāts suspendēto daļiņu transportēšanas modelis, kam par pamatu ņemts starptautiski atzīts un plaši pielietots trešās paaudzes spektrālais viļņu modeli WAM (Komen et al., 1994) un koriģēta informācija par ģeostrofiskajiem vējiem. Šī pieeja detalizēti aprakstīta Räämet & Soomere (2010) un Soomere & Räämet (2011) pētījumos. Viļņu modeļa WAM darbība pielāgota visai Baltijas jūras teritorijai ar aptuveni trīs jūras jūdžu izšķirtspēju.

Granta 2. aktivitātē "Suspendēto daļiņu transportēšanas modelēšana", izmantojot 1.aktivitātē izstrādāto modeli un  balstoties uz Viška and Soomere (2013) pētījumā pieejamo informāciju un aprēķinu metodiku, tika veikti potenciālā viļņu radītā sedimentu transporta aprēķini. Garkrasta transports aprēķināts, izmantojot CERC pieeju (USACE, 2002), savukārt kopējā viļņu izsīkšanas un lūšanas ietekme uz viļņu augstumu un virzienu aplēsta, izmantojot vispāratzītus pieņēmumus par lineāro viļņu teoriju.

 Izmantojot izstrādāto modeli un aprēķinus, aktivitātes ietvaros sagatavota datu bāze ar viļņu radīto garkrasta straumju datiem un daļiņu pārneses ātrumiem un attālumiem, kam sagatavots arī GIS slānis.

 

 

Lai uzzinātu vairāk par izveidotajiem GIS slāņiem un sagatavotajām datu bāzēm un izveidoto GIS slāni, sazināties ar Ievu Putnu-Nīmani Latvijas Hidroekoloģijas institūtā, rakstot e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Literatūra:

Komen, G.J., Cavaleri, L., Donelan, M., Hasselmann, K., Hasselmann, S., Janssen, P.A.E.M., 1994. Dynamics and modelling of ocean waves. Cambridge University Press, Cambridge, 532 pp.

Räämet, A., Soomere T., 2010. The wave climate and its seasonal variability in the northeastern Baltic Sea. Estonian Journal of Earth Sciences,59(1), 100–113.

Viška, M., Soomere, T., 2013. Simulated and observed reversals of wave-driven alongshore sediment transport at the eastern Baltic Sea coast. Baltica, 26(2), 145–156.

Soomere T., Räämet A. 2011. Spatial patterns of the wave climate in the Baltic Proper and the Gulf of Finland. Oceanologia, 53 (1-TI), 335–371.

Soomere T., Räämet A. 2011. Spatial patterns of the wave climate in the Baltic Proper and the Gulf of Finland. Oceanologia, 53 (1-TI), 335–371.

[USACE], 2002. Coastal Engineering Manual. Department of the Army. U.S. Army Corps of Engineers. Manual No. 1110-2-1100.